เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2)

ไฟล์ที่ 1. การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
ประเภท
ขนาด 1.28 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. การเลื่อนขั้นเงินเดือนของลูกจ้างประจำ
ประเภท
ขนาด 0.29 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้