เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

ไฟล์ที่ 1.
ประเภท
ขนาด 0.68 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้