เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านกังวาน (ซอยโพธิ์เงินถึงเหล่านาดี) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รอประกาศผู้ชนะ และ สัญญาจัดซื้ดจัดจ้าง
ไฟล์ที่ 1. ประกาศเชิญชวน
ประเภท
ขนาด 3.07 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้