เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลรถตู้ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รอสัญญาจัดซื้ดจัดจ้าง
ไฟล์ที่ 1. ประกาศเชิญชวน
ประเภท
ขนาด 6.78 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. ประกาศผู้ชนะ
ประเภท
ขนาด 0.15 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้