เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม (ถนนทุ่งทองแยกซอย 4 ถึงวัดป่าบ้านกอก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่ 1. ประกาศเชิญชวน
ประเภท
ขนาด 2.86 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. ประกาศผู้ชนะ
ประเภท
ขนาด 0.16 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 3. สัญญา
ประเภท
ขนาด 2.98 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้