เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการยกระดับถนน พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านกอก ซอย 34 (ซอยศรีมาลา) จากบ้านนางเรียม โซ่เงิน ถึงบ้านนางกอง วชิพรหมมา ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่ 1. ประกาศเชิญชวน
ประเภท
ขนาด 3.22 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. ประกาศผู้ชนะ
ประเภท
ขนาด 0.18 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 3. สัญญา
ประเภท
ขนาด 3.17 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้