เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 23 บ้านไทรทอง (ซอยชุมชนไทรทอง 4 ซอยจิตตะมัย 2-5) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่ 1. ประกาศเชิญชวน
ประเภท
ขนาด 3.11 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. ประกาศผู้ชนะ
ประเภท
ขนาด 0.17 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 3. สัญญา
ประเภท
ขนาด 3.25 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้