เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนด้านทิศตะวันตกบึงหนองโคตร หมู่ที่ 14 บ้านหัวทุ่งนคร ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่ 1. ประกาศเชิญชวน
ประเภท
ขนาด 3.27 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. ประกาศผู้ชนะ
ประเภท
ขนาด 0.17 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 3. สัญญา
ประเภท
ขนาด 2.84 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้