เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี หมู่ที่ 6 บ้านคำไฮ (ชุมชน 3 ร้านไทยแลนด์คาร์ไบท์ถึงร้านชัยทวีพาณิชย์) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่ 1. ประกาศเชิญชวน
ประเภท
ขนาด 1.43 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. ประกาศผู้ชนะ
ประเภท
ขนาด 0.19 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 3. สัญญา
ประเภท
ขนาด 2.44 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้