เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2567
ไฟล์ที่ 1. ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2567
ประเภท
ขนาด 0.13 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้