เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านเป็ด

วันที่ 30 เมษายน 2562 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมตามโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริหารจัดการของคณะกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมหนองจิก เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้