เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการโรงเรียนสีขาว ประจำปีการศึกษา 2567 l โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ดจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนสีขาว ประจำปีการศึกษา 2567 “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา”
โดยมีกิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดในชั้นเรียน
QR Code หน้านี้