เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ลงพื้นที่ตรวจการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในอาหาร ในโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเป็ด วันที่ 2

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในอาหาร ภาชนะ และมือผู้สัมผัสอาหาร ภายใต้โครงการอาหารปลอดภัย ประจำปี 2567 ในโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเป็ด (วันที่ 2) จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านกอก โรงเรียนบ้านหนองขาม และ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2
QR Code หน้านี้