เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

สำรวจจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่สำรวจจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในเขตชุมชน 1.สำรวจท่อระบายน้ำบริเวณบ้านกังวาน และบ้านกอก 2.ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หมู่บ้านสินธาราบ้านหนองโจด หมู่ที่ 8 และลอกคลองระบายน้ำเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้เร็วขึ้น 3.กำหนดจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ร่วมกับกรมชลประทานและ ปภ.ขอนแก่น บริเวณสามแยกวังมัจฉา เพื่อป้องกันและเร่งการระบายน้ำบนถนนศรีจันทร์ 4.กำหนดจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำ แนวน้ำบริเวณหลังวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์และโครงการหมู่บ้าน 5.จัดเตรียมกระสอบทรายกั้นน้ำกรณีฉุกเฉินสำหรับประชาชน 6.จัดตั้งกองอำนวยการช่วยเหลือประชาชน หน้าหมู่บ้านชลลดา
QR Code หน้านี้