เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่น้ำท่วมขัง ในเขตตำบลบ้านเป็ด

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่สำรวจน้ำท่วมขังในเขตชุมชน และเส้นทางการระบายน้ำในจุดสำคัญ หลังจากที่มีฝนตกลงมาในช่วงกลางดึกที่ผ่านมา
1.บริเวณโรงเรียนผู้พิการทางสายตา
2.หมู่บ้านสินธาราบ้านหนองโจด หมู่ที่ 8
3.สามแยกวังมัจฉา ดูจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
4.แนวน้ำหลังวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์และคลองดาดถนนมะลิวัลย์
5.หมู่บ้านวังทรัพย์สิน หมู่ที่ 20
6.ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อพร่องน้ำออกจากบึงหนองมันปลาหลังหมู่บ้านพวงเพชร
7.หมู่บ้านวีไอพี โฮม สาม บ้านโคกฟันโปง
พร้อมกันนี้ นายชินกร แก่นคง นายอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมด้วยฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่สำรวจพร้อมสั่งการให้ประสานงานและเตรียมการป้องกัน พร้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน โดยมีการประสานงานร่วมกันระหว่างเทศบาลนครขอนแก่น และ สำนักงานป้องการและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ในการสนับสนุนและช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน
QR Code หน้านี้