เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2567 ครั้งที่ 1

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นางสาวปิยวรรณ จิตตะมัย ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานในการปประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2567 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4
QR Code หน้านี้