เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ต้อนรับรับข้าราชการโอนย้ายมาใหม่

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 นายจตุพล สิทธิ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวต้อนรับรับข้าราชการโอนย้ายมาใหม่ 1 คน ได้แก่ นางสาววรัชยา เกตแก้ว มาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ ย้ายมาจากเทศบาลตำบลสาวะถี พร้อมด้วยคณะผู้ที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมหนองโคตรชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้