เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.36006 สายบ้านศรีฐาน - บ้านเป็ด (ถนนศรีจันทร์) หมู่ที่ 1,2,3,18 บ้านเป็ด ตำบลบ้านเป็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่ 1. ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.36006 สายบ้านศรีฐาน - บ้านเป็ด (ถนนศรีจันทร์) หมู่ที่ 1,2,3,18 บ้านเป็ด ตำบลบ้านเป็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท
ขนาด 0.81 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้