เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

บ้านเป็ดฟุตซอล 2024

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 นายจตุพล สิทธิ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานโครงการแข่งขันกีฬาและออกกำลังกายเทศบาลตำบลบ้านเป็ด “การแข่งขันกีฬาฟุตซอล” ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเป็ด ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย เพื่อเสริมเสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงสมบูรณ์ ห่างไกลยาเสพติด และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเป็ด โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันและประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ซึ่งจะมีการแข่งขันไปตั้งแต่วันที่ 25 - 29 เมษายน 2567 ณ สนามกีฬาฟุตซอลสวนสาธารณะบึงหนองโคตร
QR Code หน้านี้