เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความสงบฯ

เมื่อวันที่ 24 - 26 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลบ้านเป้ด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาสงบเรียบร้อยและการจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ บทบาทหน้าที่ของงานเทศกิจ เพื่อเป็นแนวทางประกอบการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกฏหมายและระเบียบต่างๆ ต่อด้วยกิจกรรมศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารจัดการงานเทศกิจ เสาอัจฉริยะสมาร์ทโฟน และกู้ชีพกู้ภัย 1132 ณ ณ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ การบริหารจัดการงานเทศกิจและสายตรวจจักรยาน ณ เทศบาลเมืองมุกดาหาร และการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดระเบียบจราจร การจำหน่ายสินค้าและการรักษาความสงบเรียบร้อย ถนนคนเดิน และโครงการธนารคารน้ำ ณ เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนนครพนม
QR Code หน้านี้