เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ไฟล์ที่ 1. ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประเภท
ขนาด 0.51 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้