เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมยกดินคันทางและวางท่อลอดระบายน้ำ จำนวน 4 จุด หมู่ที่ 1 บ้านเป็ด (เส้นโนนบั้งไฟข้างประตูระบายน้ำบึงกี) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่ 1. ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมยกดินคันทางและวางท่อลอดระบายน้ำ จำนวน 4 จุด หมู่ที่ 1 บ้านเป็ด (เส้นโนนบั้งไฟข้างประตูระบายน้ำบึงกี) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท
ขนาด 3.09 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้