เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคำไฮ (ถนนบ้านเลขที่ 214 ถึงบ้านเลขที่ 205) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่ 1. ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคำไฮ (ถนนบ้านเลขที่ 214 ถึงบ้านเลขที่ 205) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท
ขนาด 2.11 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้