เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการบ้านเป็ดเมืองสะอาด กิจกรรมรณรงค์ห้ามการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอย

วันที่ 28 มีนาคม 2567 นายวิสุทธิ์ เจริญศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการบ้านเป็ดเมืองสะอาด โดยมีกิจกรรมเก็บขยะมูลฝอยและรณรงค์ห้ามการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยในเขตชุมชน ณ พื้นที่หมู่ที่ 23 บ้านไทรทอง ซอยศิลากุล และได้รับการประสานงานจากกองช่าง นำรถ JCB เพื่อทำการฝังกลบและขนย้ายขยะออกนอกพื้นที่ รวมไปถึงเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน และจะดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวในทุกพื้นที่ที่มีการลักลอบทิ้งขยะในเขตตำบลบ้านเป็ด ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นผู้ใดมีการลักลอบนำขยะมาทิ้งในเขตชุมชน โปรดแจ้งมายังกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร. 043-423869 ต่อ 461
QR Code หน้านี้