เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กีฬา อปท.สัมพันธ์ ครั้งที่ 21 รอบแบ่งกลุ่ม สีน้ำเงิน

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด นำโดยนายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ ครั้งที่ 21 ในรอบแบ่งกลุ่ม สายสีน้ำเงิน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ อ.เมืองขอนแก่น โดยเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีโอกาสได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา เพื่อจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ จิตใจสดชื่นแจ่มใส มีน้ำใจนักกีฬา นำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งในปี 2567 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ สำหรับ อปท.ที่เข้าร่วมการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม สายสีน้ำเงิน ประกอบไปด้วย เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด และองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ โดยมีผลการแข่งขันตามแต่ละประเภทกีฬา ดังนี้ วอลเล่บอลหญิง 1. ทต.บ้านเป็ด 2.อบต.แดงใหญ่ วอลเล่บอลชาย 1. ทต.บ้านเป็ด 2. อบต.แดงใหญ่ ฟุตบอลชาย 1. ทต.บ้านเป็ด 2. อบต.แดงใหญ่ ฟุตซอลหญิง 1. ทต.บ้านเป็ด 2.ทม.บ้านทุ่ม เซปักตะกร้อชาย 1.ทม.บ้านทุ่ม 2. ทต.บ้านเป็ด เปตองชาย 1. ทต.บ้านเป็ด 2. อบต.แดงใหญ่ และเปตองหญิง 1. ทม.บ้านทุ่ม 2. อบต.แดงใหญ่
QR Code หน้านี้