เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 3 / 2567

วันที่ 19 มีนาคม 2567 นายพูนศิลป์ ใจตรง เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการ ฝ่ายจัดทำแผนและพัฒนาโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3 / 2567 เพื่อรับฟังการนำเสนอโครงการสาธารณสุขต่างๆที่มีประโยชน์ต่อชุมชน และหารือข้อราชการในการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการศึกษา ในสถานศึกษาในเขตตำบลบ้านเป็ด ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4
QR Code หน้านี้