เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

วันที่ 1 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ"

QR Code หน้านี้