เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

แสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ไฟล์ที่ 1. แสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)
ประเภท
ขนาด 0.23 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้