เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถดูดสิ่งโสโครก (ดูดโคลน) ชนิด 10 ล้อ 2 เพลา จำนวน 1 คัน (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่ 1. ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถดูดสิ่งโสโครก (ดูดโคลน) ชนิด 10 ล้อ 2 เพลา จำนวน 1 คัน (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท
ขนาด 2.43 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. ภาคผนวก 1 รายละเอียดคุณลักษณะ (Spec) รถยนต์ดูดสิ่งโสโครก(ดูดโคลน)
ประเภท
ขนาด 3.25 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 3. ภาคผนวก 2 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกการจัดซื้อ รถดูดสิ่งโสโครก (รถดูดโคลน)
ประเภท
ขนาด 2.06 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้