เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวปิยวรรณ จิตตะมัย ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4
QR Code หน้านี้