เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการลดสุ่มเสี่ยง เพิ่มสร้างสรรค์ ชุมชนพร้อมพัฒนา

วันที่ 15 กุมภาพันะ์ 2567 นายวิสุทธิ์ เจริญศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมในโครงการลดสุ่มเสี่ยง เพื่อสร้างสรรค์ ชุมชนพร้อมพัฒนา ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านเป็ด ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 ได้รับเกียรติจากนายจิรัฏฐ์ สถาปัตย์สิริ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ และทีมคณะวิทยากร จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้
QR Code หน้านี้