เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมหารือเตรียมการจัดงานการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ ครั้งที่ 21

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นายวิสุทธิ์ เจริญศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 21 โดยมีนายกเทศมนตรีและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองขอนแก่น เข้าร่วมประชุม จำนวน 18 แห่ง ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4
QR Code หน้านี้