เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย บ้านเป็ด หมู่ 2

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นายจตุพล สิทธิ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด นายภวัต จันทร์แสง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชน และเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) ได้แก่นายสมพร สอนถม เป็นจำนวนเงิน 75,900บาท และนายชัชวาล พิมพ์คำไหล เป็นเงินจำนวน 43,658 บาท
QR Code หน้านี้