เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุม คกก.กองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 3 / 2567

วันที่ 31 มกราคม 2567 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด มอบหมายให้นายวิสุทธิ์ เจริญศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3 / 2567 เพื่อรับฟังการนำเสนอโครงการสาธารณสุขต่างๆที่มีประโยชน์ต่อชุมชน และหารือข้อราชการในการส่งเสริมประสิทธิภาพให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว และทันสมัยมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4
QR Code หน้านี้