เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

วันกองทัพไทย

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้เข้าร่วมประกอบพิธีสวนสนามกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องใน “วันกองทัพไทย” ประจำปีพุทธศักราช 2567 ณ ลานสวนสนามค่ายศรีพัชรินทร ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
QR Code หน้านี้