เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการประกวดพนักงานและลูกจ้างดีเด่น 2567

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประกวดพนักงานเทศบาลและลูกจ้างดีเด่น ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ได้รับคัดเลือกจากคณะผู้บริหาร เพื่อเกียรติบัตร โดยประเมินจากผลการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและการประพฤติปฏิบัติตนที่ดีและสามารถเป็นต้นแบบให้กับคนอื่นได้ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาล เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้