เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กีฬาสานสัมพันธ์ นกเป็ด เกมส์ 2024

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ นกเป็ด เกมส์ 2024 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ความรัก ความสามัคคี และส่งเสริมการเล่นกีฬาให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลบ้านเป็ด โดยมีการแข่งขันกีฬาฟุตซอล วอลเล่บอลและกีฬาพื้นบ้านมหาสนุก ณ สนามกีฬา โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
QR Code หน้านี้