เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำดีเซล ขนาดท่อ 8 นิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่ 1. ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำดีเซล ขนาดท่อ 8 นิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท
ขนาด 1.06 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้