เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ร่วมรับฟังการประชุมสัมมนามอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบฯ

วันที่ 12 มกราคม 2567 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด นำโดยนายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนางรักเล่ ปาละสานต์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณและเจ้าหน้าที่จากกองคลัง ร่วมรับฟังการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)
QR Code หน้านี้