เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ สวนสาธารณะบึงหนองโคตร

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมีนายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านเป็ดและผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมพิธีเปิดงาน โดยมีกิจกรรมการจัดซุ้มแจกของรางวัลให้กับเด็กๆและผู้ปกครองที่มาร่วมงาน จากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึงซุ้มกิจกรรมของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด และชมการแสดงของน้องๆนักเรียน ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 ทุกๆท่าน และขอขอบคุณน้องๆและผู้ปกครองทุกคนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ณ สวนสาธารณะบึงหนองโคตร อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
QR Code หน้านี้