เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2567

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2567 เพื่อให้บริการประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน เดินทางกลับภูมิลำเนา โดยเป็นการบรูณาการร่วมกันระหว่าง เทศบาลตำบลบ้านเป็ด กรมทหารราบที่ 8 มณฑลทหารบกที่ 23 สถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ด ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 6 ขอนแก่น ฝ่ายปกครอง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป็ด โดยได้รับเกียรติจาก พันเอก สุรศักดิ์ สำราญบำรุง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีนายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี พร้อมกันนี้ยังได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและประชาชนที่สัญจรไปมา ซึ่งจุดบริการประชาชนในวันช่วงหยุดเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 จะให้บริการประชาชน ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2566 - 3 มกราคม 2567 เพื่อให้ประชาชนสอบถามเส้นทาง บริการน้ำดื่ม กาแฟ จุดพักรถ จุดรักษาพยาบาล แจ้งเหตุฉุกเฉิน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง ขอนแก่น
QR Code หน้านี้