เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2567


วันที่ 26 ธันวาคม 2566 นายวิสุทธิ์ เจริญศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานคณะกรรมการการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4
QR Code หน้านี้