เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมเตรียมการจัดการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

วันที่ 5 มกราคม 2567 นายจตุพล สิทธิ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือ การเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2567 นี้ ณ สวนสาธารณะบึงหนองโคตร เพื่อให้การจัดงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยให้เด็กและเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างหลากหลาย ในบรรยากาศที่สนุกสนาน เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เชื่อมโยงสู่การนำไปใช้ตามความเหมาะสม
QR Code หน้านี้