เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 นางสาวปิยวรรณ จิตตะมัย ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4
QR Code หน้านี้