เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “แก่นชัยภูเลย ครั้งที่ 11”

เมื่อวันที่ 7 และ 8 ธันวาคม 2566 โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด นำคณะนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “แก่นชัยภูเลย ครั้งที่ 11” ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยมีสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากจังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดเลย เข้าร่วมการแข่งขัน สำหรับการจัดแข่งขันชนิดกีฬามีอยู่หลายประเภท อาทิ ฟุตซอล วอลเล่บอล กรีฑา กีฬาพื้นบ้าน และกีฬาชนิดอื่นๆ รวมไปถึงการจัดขบวนเดินพาเหรดของแต่ละโรงเรียน ซึ่งการจัดแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางด้านกีฬา และส่งเสริมพัฒนาการแก่เด็กทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยมี ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันในครั้งนี้
QR Code หน้านี้