เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาล พนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่าง

QR Code หน้านี้