เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ภาพบรรยากาศ งานบ้านเป็ดซุปเปอร์ฮาร์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 12

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดกิจกรรมการแข่งขัน บ้านเป็ด ซุปเปอร์ฮาร์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 12 ณ สวนสาธารณะบึงหนองโคตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้เยาวชน ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเป็ดและประชาชนทั่วไปหันมาสนใจการวิ่งออกกำลังกาย เป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงและห่างไกลยาเสพติด เพื่อยกระดับการแข่งขันกีฬาบ้านเป็ดมินิมาราธอน ให้เป็นการแข่งขันวิ่งมาราธอนระดับจังหวัดและระดับนานาชาติ และเพื่อประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวเชิงกีฬาของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
โดยมีการจัดการแข่งขันทั้งหมด 3 ประเภท คือประเภทฟันรัน ระยะ 4.3 กิโลเมตร ประเภทซุปเปอร์มินิมาราธอน ระยะทาง 12 กิโลเมตร และประเภทซุปเปอร์ฮาร์ฟมาราธอน ระยะทาง 25 กิโลเมตร ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขัน ระยะฮาร์ฟมาราธอนเป็นครั้งแรก โดยมีประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง 3 ประเภท จำนวนกว่า 1,000 คน
ในการนี้เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ขอขอบคุณหน่วยงานที่ร่วมจัดการแข่งขันบ้านเป็ด ซุปเปอร์ฮาร์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 12 ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน รวมไปถึงขอขอบคุณประชาชนทั้งในเขตตำบลบ้านเป็ด และนอกเขตตำบลบ้านเป็ด ที่เข้าร่วมกิจกรรม แล้วพบกันใหม่กับ การแข่งขัน บ้านเป็ด ซุปเปอร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 13
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่
https://drive.google.com/.../1oXKECnfukxVUyUF5...
https://drive.google.com/.../1gk2vY7zOvsaBpqbEOW...
QR Code หน้านี้