เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมคณะอนุกรรมการ ฝ่ายจัดทำแผนฯ กปท. ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายพูนศิลป์ ใจตรง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำแผนและพัฒนาโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 2 / 2567 โดยในครั้งนี้มีประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเข้าร่วมการประชุม เพื่อร่วมรับฟังและนำเสนอโครงการสาธารณสุขต่างๆที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ในการดำเนินโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4
QR Code หน้านี้