เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมคณะอนุกรรมการ ฝ่ายจัดทำแผนฯ กปท. ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายพูนศิลป์ ใจตรง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำแผนและพัฒนาโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 1 / 2567 เพื่อนำเสนอโครงการสาธารณสุขต่างๆที่มีประโยชน์ต่อชุมชน และการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการขอบปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4
QR Code หน้านี้