เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ระงับเหตุเพลิงไหม้ ไฟฟ้าลัดวงจรไหม้เสาไฟฟ้า

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19:10 น. เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรไหม้เสาไฟฟ้า หมู่บ้านแก่นทองธานี
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านเป็ด สามารถเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ ได้โดยทันที
QR Code หน้านี้